• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Witamy w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Główne kierunki badań podstawowych prowadzonych w IGHZ PAN obejmują genetykę molekularną, cytogenetykę, embriologię doświadczalną i biotechnologię, a także podstawy genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwierząt i produkcji zwierzęcej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie behawioru i oceny dobrostanu zwierząt. Najważniejszym celem badań stosowanych jest opracowanie takich metod doskonalenia zwierząt i systemów produkcji zwierzęcej, które umożliwiaj ą wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej, przy zachowaniu dobrostanu zwierząt produkcyjnych i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

XXIII GIEŁDA WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAWACH INNOWACJI W ROKU 2015

Cytowania w SCIENCE

Praca pt. „The Effect of Acute and Chronic Social Stress on the Hippocampal Transcriptome in Mice” autorstwa Stankiewicz AM, Goscik J, Majewska A, Swiergiel AH, Juszczak GR. (PLoS One. 2015;10(11):e0142195) została zacytowana w Science:

Wizyta naukowa w COLORADO STATE UNIVERSITY

13.06.2016 podczas pobytu pracowników naukowych Instytutu w Colorado State University w USA prof. dr hab. J.O. Horbańczuk zaprezentował „ Research activity of IGAB PAS and possibilities of future join collaboration”, a dr hab. M.Pierzchała „Nutrigenomic biomedical studies based on various animal models".

Światowe dni Animal Welfare 5-6.05.2016 – Konsorcjum międzynarodowe (m.in. Holandia, Norwegia, Irlandia, Szkocja, Hiszpania)

W dniach 5.-6.05.2016 roku w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk zorganizowano międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie dobrostanu i zachowania się oraz genetyki zwierząt. Zaproszono wybitnych specjalistów z zakresu dobrostanu zwierząt, którzy reprezentowali renomowane uniwersytety w Wageningen (Holandia), Bolonii (Włochy), Oslo (Norwegia), Edynburgu (Szkocja) oraz instytuty Teagasc z Irlandii oraz Neiker Tecnalia z Hiszpanii.

Wyróżnienie dla IGHZ PAN i Dyrektora Instytutu - prowadzenie prestiżowego panelu – konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 3.06.2016

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski” zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pod patronatem Ministerstwa Rozwoju