• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Witamy w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Główne kierunki badań podstawowych prowadzonych w IGHZ PAN obejmują genetykę molekularną, cytogenetykę, embriologię doświadczalną i biotechnologię, a także podstawy genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwierząt i produkcji zwierzęcej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie behawioru i oceny dobrostanu zwierząt. Najważniejszym celem badań stosowanych jest opracowanie takich metod doskonalenia zwierząt i systemów produkcji zwierzęcej, które umożliwiaj ą wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej, przy zachowaniu dobrostanu zwierząt produkcyjnych i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

XXIII GIEŁDA WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAWACH INNOWACJI W ROKU 2015

ROZMOWA KWAFILIKACYJNA

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE NA STUDIA DOKTORANCKIE W RAMACH KONSORCJUM KNOW ODBĘDZIE SIĘ 21. LIPCA 2016 R. O GODZINIE 9.00 W BIBLIOTECE IGHZ PAN (BUDYNEK A)