• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Witamy w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Instytut prowadzi badania w zakresie genomiki funkcjonalnej obejmujące: transkryptomikę, proteomikę, nutrigenomikę i bioinformatykę oraz badania w obszarze: biologii molekularnej, embriologii doświadczalnej, zachowania się zwierząt, bioróżnorodności zwierząt domowych i dzikich. Z kolei badania stosowane koncentrują się głównie na poprawie odżywczych i prozdrowotnych właściwości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w zróżnicowanych systemach produkcji z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

 

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc) w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi"

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;
- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;
- kierowanie bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- Znajomość technik analitycznych,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- znajomość pakietu Microsoft Office
- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem

Post-doc position in the project OPUS NCN entitled: “Study of transcriptional networks disruption on the development of liver cancer”

Our study aims to demonstrate that pathogenic mutations of HNF4A cause dysregulation of several gene expressions and induce hepatic tumorigenesis. Therefore, the immediate gain in knowledge expected from this project is evaluation of the role of the HNF4A mutations in liver cancer onset. To answer this question, we will introduce mutations using CRISPR-Cas9 system in mouse embryos and human normal liver cell lines and subsequently perform functional assays. Our study also aims to support the ongoing efforts at improving the early detection of cancers, thereby contributing to the field of preventive medicine.

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc) w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko badawczo-techniczne (post-doc):
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;
- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;
- kierowanie bądź udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- Znajomość technik biologii molekularnej oraz analitycznych (obowiązkowo: izolacja DNA, RNA I białka z tkanek, PCR i RT-qPCR, bisulfidowa konwersja i pirosekwencjonowanie, włączając projektowanie primerów, ELISA,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- znajomość pakietu Microsoft Office
- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego

Recruitment for PhD Studies in English

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences opens recruitment for PhD Studies in English in the following fields: cell biology, molecular biology, biotechnology, biochemistry.

Spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Etologii Stosowanej (ISAE) Regionu Wschodniej i Zachodniej Europy Środkowej pt. „Preferencje zwierząt a ich dobrostan”

W dniach 11-12 czerwca 2018 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Etologii Stosowanej (ISAE) Regionu Wschodniej i Zachodniej Europy Środkowej pt. „Preferencje zwierząt a ich dobrostan”. Głównym organizatorem spotkania była dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda wraz z zespołem z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN przy współudziale Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

CYTOWANIE BADAŃ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W NATURE PUBLISHING GROUP

W czerwcowym numerze czasopisma naukowego Scientifc Reports (Nature Publishing Group) została zacytowana praca autorstwa pracowników Instytutu:
Starzyński RR, Canonne-Hergaux F, Lenartowicz M, Krzeptowski W, Willemetz A, Styś A, Bierła J, Pietrzak P, Dziaman T, Lipiński P. - Ferroportin expression in haem oxygenase 1-deficient mice. Biochem J. 2013, 449(1):69-78. doi: 10.1042/BJ20121139

Recruitment for PhD Studies in English

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences opens recruitment for PhD Studies in English in the following fields: molecular genetics and animal breeding; animal biotechnology and experimental embryology; animal behaviour; animal production systems, quality of food of animal origin; biodiversity.

PUBLIKACJA DOTYCZĄCA TECHNOLOGII KOMOREK MACIERZYSTYCH

Naukowcy z Zakładu Biologii Molekularnej, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Grup Badawczych Edycji Genomu i Reprogramowania Komórkowego, Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbrücka (MDC) w Berlinie opisali, w jaki sposób mitochondria są zaangażowane w procesy utrzymania i wyjścia komórek macierzystych ze stanu pluripotencji oraz dynamiki pluripotencji i metabolizmu energetycznego komórek macierzystych.

Wybory Dyrektora Regionalnego Europy Wschodniej Międzynarodowego Związku Hodowców Kóz (International Goat Association – IGA)

23 lutego 2018 roku Regionalni Dyrektorzy oraz Przedstawiciele Krajowi International Goat Association w składzie Juan Capote (przewodniczący), Jean-Marie Luginbuhl (współprzewodniczący), Davinia Sanchez, Dilip Bhandari, Zhang Yingjie (członkowie) w głosowaniu jawnym na Dyrektora Regionalnego Europy Wschodniej wybrali prof. dr hab. Emilię Bagnicką z IGHZ PAN w Jastrzębcu.

Udział dr Taniguchi w promocji polskiej nauki

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio przekazała na ręce Dyrektora Instytutu podziękowanie dla Pana dr Hiroakiego Taniguchi z IGiHZ PAN, za pomoc w organizacji forum naukowego „Medycyna Polska XXI wieku”, które odbędzie się w siedzibie Ambasady RP w Tokio.

The joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting 11-12 June 2018, Warsaw, Poland “Animal preferences and animal welfare"

Institute of Genetics and Animal Breeding Polish Academy of Sciences, Polish Ethological Society, Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences and International Society for Applied Ethology call for abstracts for The joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting, 11 -12 June 2018, Warsaw, Poland “Animal preferences and animal welfare”. Young researchers and students are particularly encouraged to present their research in behavioural sciences. Please find the leaflet and registration form here.

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

Iron: Anno Domini 2017
The current year is plentiful in science events devoted to biology of iron. After the 7th Meeting of the International BioIron Society (IBIS) at UCLA in May, and the European Iron Club Meeting (EIC) in Münster in June, the time has come for the 3rd Meeting of the Polish Iron Club (PIC), this year organized at The University of Gdansk.

Wyniki konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 marca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Na finansowanie projektów NCN przeznaczyło blisko 430 mln

Projekt doktorancki IGiHZ PAN we współpracy z Irlandia i Wielką Brytanią

Dr Joanna Marchewka z Zakładu Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN, we współpracy z Teagasc (Agriculture and Food Development Authority), Irlandia oraz SRUC (Scotland’s Rural College, Edynburg), Wlk. Brytania, zdobyła finansowanie w wysokości 102 tys. € na 4-letni projekt badawczy pt. The implications of chronic stress in gestating sows for sow performance and welfare and for the resilience of her piglets to stress and disease

NOMINACJE PROFESORSKIE

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Kolejne cytowanie badań pracowników Instytutu w Science

W czerwcowym numerze prestiżowego czasopisma naukowego Science została zacytowana praca współautorstwa pracownika Instytutu - de Bakker A G. Fowler DA, den Oude K, Dondorp E,M, Navas C, D, . HORBAŃCZUK J,O Sire, J,Y , Szczerbińska D, Richardson M,K - 2013- Digit loss in archosaur evolution and the interplay between selection and constraints – NATURE 500, 445-448,

GRANT HARMONIA PRZYZNANY IGiHZ PAN

Dr hab. inż. Paweł Lisowski otrzymał finansowanie prestiżowego projektu HARMONIA pt: “Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylomu z modelowaniem przy użyciu technik inżynierii genomu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych człowieka różnicowanych do neuronów funkcjonalnych”, 1 474 850 PLN.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-31-maestro8-harmonia8-sonatabis6-wyniki?language=en

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

Na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się dzięki gościnności prof. Michała Woźniaka - kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 21 października, w którym ponadto wzięli udział dr Anna Wróblewska, dr hab. Katarzyna Sikorska,prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz i ja, niżej podpisany, ustaliliśmy, że 3 Spotkanie Polskiego Klubu Biologii Żelaza odbędzie się w Gdańsku, najprawdopodobniej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 15-16 września 2017

Granty NCN dla naukowców Instytutu

dr Łukasz Huminiecki otrzymał finansowanie projektu pt . " A cis-plus-trans predictive model of mammalian gene expression" w prestiżowym Konkursie POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Duże zainteresowanie wynikami badań etologicznych koni

Praca zespołu Aleksandra Górecka-Bruzda, Carole Fureix, Anne Ouvrard, Marie Bourjade, Martine Hausberger "Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and the Przewalski (Equus ferus Przewalskii) horse" Science of Nature 2016 doi: 10.1007/s00114-016-1395-7 pozyskuje kolejne cytowania w prasie branżowej.

DYPLOM UZNANIA OD REKTORA SGGW DLA PRACOWNIKÓW IGHZ PAN

W dniu 3 października, na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, pracownikom naszego Instytutu: prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, dr Justynie Jarczak, dr hab., Ninie Strzałkowskiej, dr hab. Arturowi Jóźwikowi, prof. IGHZ oraz prof. dr hab. Józefowi Krzyżewskiemu zostały wręczone DYPLOMY UZNANIA Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA WETERYNARYJNEGO DLA PRACOWNIKA IGHZ PAN

Na Kongresie Towarzystwa Weterynaryjnego w Lublinie 24 września 2016 r. praca pt: „Effect of microencapsulated sodium butyrate in the close-up diet on performance of dairy cows in the early lactation period” autorstwa Z. Kowalskiego, P. Górki, J. Flagi, A. Barteczko, J. OPRZĄDEK, R. Zabielskiego otrzymała wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

EAAP, Belfast 2016

Prof. Jolanta Oprządek oraz dr Joanna Marchewka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu wzięły udział w 67 dorocznym spotkaniu Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach w dniach 29 sierpnia - 2 września 2016 r. w Belfaście (Wielka Brytania).

BBC Earth o publikacji z dziedziny etologii koni

Praca autorstwa dr hab A. Góreckiej-Bruzda A, C. Fureix , A. Ouvrard, M. Bourjade, M. Hausberger. “Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and PRZEWALSKI (Equus ferus przewalskii) horses,” The Science of Nature, August 2016, DOI 10.1007/s00114-016-1395-7 została zaprezentowana na stronie BBC Earth w dwa tygodnie po ukazaniu się.

Cytowania w SCIENCE

Praca pt. „The Effect of Acute and Chronic Social Stress on the Hippocampal Transcriptome in Mice” autorstwa Stankiewicz AM, Goscik J, Majewska A, Swiergiel AH, Juszczak GR. (PLoS One. 2015;10(11):e0142195) została zacytowana w Science:

Wizyta naukowa w COLORADO STATE UNIVERSITY

13.06.2016 podczas pobytu pracowników naukowych Instytutu w Colorado State University w USA prof. dr hab. J.O. Horbańczuk zaprezentował „ Research activity of IGAB PAS and possibilities of future join collaboration”, a dr hab. M.Pierzchała „Nutrigenomic biomedical studies based on various animal models".

Światowe dni Animal Welfare 5-6.05.2016 – Konsorcjum międzynarodowe (m.in. Holandia, Norwegia, Irlandia, Szkocja, Hiszpania)

W dniach 5.-6.05.2016 roku w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk zorganizowano międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie dobrostanu i zachowania się oraz genetyki zwierząt. Zaproszono wybitnych specjalistów z zakresu dobrostanu zwierząt, którzy reprezentowali renomowane uniwersytety w Wageningen (Holandia), Bolonii (Włochy), Oslo (Norwegia), Edynburgu (Szkocja) oraz instytuty Teagasc z Irlandii oraz Neiker Tecnalia z Hiszpanii.

Wyróżnienie dla IGHZ PAN i Dyrektora Instytutu - prowadzenie prestiżowego panelu – konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 3.06.2016

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski” zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pod patronatem Ministerstwa Rozwoju