• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Witamy w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Główne kierunki badań podstawowych prowadzonych w IGHZ PAN obejmują genetykę molekularną, cytogenetykę, embriologię doświadczalną i biotechnologię, a także podstawy genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwierząt i produkcji zwierzęcej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie behawioru i oceny dobrostanu zwierząt. Najważniejszym celem badań stosowanych jest opracowanie takich metod doskonalenia zwierząt i systemów produkcji zwierzęcej, które umożliwiaj ą wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej, przy zachowaniu dobrostanu zwierząt produkcyjnych i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

 

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

Iron: Anno Domini 2017
The current year is plentiful in science events devoted to biology of iron. After the 7th Meeting of the International BioIron Society (IBIS) at UCLA in May, and the European Iron Club Meeting (EIC) in Münster in June, the time has come for the 3rd Meeting of the Polish Iron Club (PIC), this year organized at The University of Gdansk.

Wyniki konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 marca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Na finansowanie projektów NCN przeznaczyło blisko 430 mln

Projekt doktorancki IGiHZ PAN we współpracy z Irlandia i Wielką Brytanią

Dr Joanna Marchewka z Zakładu Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN, we współpracy z Teagasc (Agriculture and Food Development Authority), Irlandia oraz SRUC (Scotland’s Rural College, Edynburg), Wlk. Brytania, zdobyła finansowanie w wysokości 102 tys. € na 4-letni projekt badawczy pt. The implications of chronic stress in gestating sows for sow performance and welfare and for the resilience of her piglets to stress and disease

NOMINACJE PROFESORSKIE

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Kolejne cytowanie badań pracowników Instytutu w Science

W czerwcowym numerze prestiżowego czasopisma naukowego Science została zacytowana praca współautorstwa pracownika Instytutu - de Bakker A G. Fowler DA, den Oude K, Dondorp E,M, Navas C, D, . HORBAŃCZUK J,O Sire, J,Y , Szczerbińska D, Richardson M,K - 2013- Digit loss in archosaur evolution and the interplay between selection and constraints – NATURE 500, 445-448,

3 SPOTKANIE POLSKIEGO KLUBU BIOLOGII ŻELAZA

Na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się dzięki gościnności prof. Michała Woźniaka - kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 21 października, w którym ponadto wzięli udział dr Anna Wróblewska, dr hab. Katarzyna Sikorska,prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz i ja, niżej podpisany, ustaliliśmy, że 3 Spotkanie Polskiego Klubu Biologii Żelaza odbędzie się w Gdańsku, najprawdopodobniej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 15-16 września 2017

Granty NCN dla naukowców Instytutu

dr Łukasz Huminiecki otrzymał finansowanie projektu pt . " A cis-plus-trans predictive model of mammalian gene expression" w prestiżowym Konkursie POLONEZ 2 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Duże zainteresowanie wynikami badań etologicznych koni

Praca zespołu Aleksandra Górecka-Bruzda, Carole Fureix, Anne Ouvrard, Marie Bourjade, Martine Hausberger "Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and the Przewalski (Equus ferus Przewalskii) horse" Science of Nature 2016 doi: 10.1007/s00114-016-1395-7 pozyskuje kolejne cytowania w prasie branżowej.

DYPLOM UZNANIA OD REKTORA SGGW DLA PRACOWNIKÓW IGHZ PAN

W dniu 3 października, na inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, pracownikom naszego Instytutu: prof. dr hab. Emilii Bagnickiej, dr Justynie Jarczak, dr hab., Ninie Strzałkowskiej, dr hab. Arturowi Jóźwikowi, prof. IGHZ oraz prof. dr hab. Józefowi Krzyżewskiemu zostały wręczone DYPLOMY UZNANIA Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA WETERYNARYJNEGO DLA PRACOWNIKA IGHZ PAN

Na Kongresie Towarzystwa Weterynaryjnego w Lublinie 24 września 2016 r. praca pt: „Effect of microencapsulated sodium butyrate in the close-up diet on performance of dairy cows in the early lactation period” autorstwa Z. Kowalskiego, P. Górki, J. Flagi, A. Barteczko, J. OPRZĄDEK, R. Zabielskiego otrzymała wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

EAAP, Belfast 2016

Prof. Jolanta Oprządek oraz dr Joanna Marchewka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu wzięły udział w 67 dorocznym spotkaniu Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach w dniach 29 sierpnia - 2 września 2016 r. w Belfaście (Wielka Brytania).

BBC Earth o publikacji z dziedziny etologii koni

Praca autorstwa dr hab A. Góreckiej-Bruzda A, C. Fureix , A. Ouvrard, M. Bourjade, M. Hausberger. “Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and PRZEWALSKI (Equus ferus przewalskii) horses,” The Science of Nature, August 2016, DOI 10.1007/s00114-016-1395-7 została zaprezentowana na stronie BBC Earth w dwa tygodnie po ukazaniu się.

Cytowania w SCIENCE

Praca pt. „The Effect of Acute and Chronic Social Stress on the Hippocampal Transcriptome in Mice” autorstwa Stankiewicz AM, Goscik J, Majewska A, Swiergiel AH, Juszczak GR. (PLoS One. 2015;10(11):e0142195) została zacytowana w Science:

Wizyta naukowa w COLORADO STATE UNIVERSITY

13.06.2016 podczas pobytu pracowników naukowych Instytutu w Colorado State University w USA prof. dr hab. J.O. Horbańczuk zaprezentował „ Research activity of IGAB PAS and possibilities of future join collaboration”, a dr hab. M.Pierzchała „Nutrigenomic biomedical studies based on various animal models".

Wyróżnienie dla IGHZ PAN i Dyrektora Instytutu - prowadzenie prestiżowego panelu – konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 3.06.2016

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski” zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pod patronatem Ministerstwa Rozwoju

Światowe dni Animal Welfare 5-6.05.2016 – Konsorcjum międzynarodowe (m.in. Holandia, Norwegia, Irlandia, Szkocja, Hiszpania)

W dniach 5.-6.05.2016 roku w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk zorganizowano międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie dobrostanu i zachowania się oraz genetyki zwierząt. Zaproszono wybitnych specjalistów z zakresu dobrostanu zwierząt, którzy reprezentowali renomowane uniwersytety w Wageningen (Holandia), Bolonii (Włochy), Oslo (Norwegia), Edynburgu (Szkocja) oraz instytuty Teagasc z Irlandii oraz Neiker Tecnalia z Hiszpanii.