• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Terminy obrony rozpraw doktorskich

  W dniu 30 maja 2017  roku  o godzinie 15.00 w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Pani

  mgr. Magdaleny Kotlarskiej

  TYTUŁ ROZPRAWY

  Wpływ hodowli in vitro oraz reorganizacji wewnętrznej struktury zarodka myszy na rozwój i zachowanie potomstwa

   PROMOTOR

  Prof. dr hab. Jacek Modliński

   

  RECENZENCI

   Prof. dr hab. Maria Skrzyszowska  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

   

   Praca doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece IGHZ PAN w Jastrzębcu

  W dniu 30 maja 2017  roku  o godzinie 17.00 w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Pana

  Mgr Łukasza Janowskiego

  TYTUŁ ROZPRAWY

  Wpływ okresu płodowego, okołoporodowego i wychowania na poziom nocycepcji u myszy linii o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres

   PROMOTOR

  Prof. dr hab. Jacek Modliński

   

  RECENZENCI

   Prof. dr hab. Dorota Cieślak     dr hab. Ewa Borsuk

   

   Praca doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece IGHZ PAN w Jastrzębcu

   

   

  W dniu 31 maja 2017  roku  o godzinie 9.00 w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Pani

  mgr Ewy Metery-Zarzyckiej

  TYTUŁ ROZPRAWY

  Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów

   w gospodarstwach ekologicznych

  PROMOTOR

  dr hab. Tomasz Sakowski prof. IGHZ

   

  RECENZENCI

   dr hab. Teresa Nałęcz-Tarwacka, prof. SGGW

  prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski 

   Praca doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece IGHZ PAN w Jastrzębcu

  Streszczenia prac
  mgr Magdalena Kotlarska
  mgr Łukasz Jankowski
  mgr Ewa Metera-Zarzycka