• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Terminy obrony rozpraw doktorskich

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

                          mgr Magdaleny Ogłuszki

odbędzie się dnia 28 lutego 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej  Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu