• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Tadeusz Antoni Jezierski, prof. dr hab.

profesor w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Zainteresowania badawcze

Genetyka i epigenetyka zachowania się i dobrostanu zwierząt.
Wpływ interakcji człowiek-zwierzę na zachowanie się, sobrostan i użytkowość zwierząt.
Zmysł węchu, jego rola biologiczna i wykorzystanie do biodetekcji zapachów
Warunkowanie instrumentalne psów do detekcji i identyfikacji zapachów

 

Dorobek naukowy

310 publikacji, 69 publikacji z listy JCR. Autor 4 książęk i 10 rozdziałów w książkach. Liczba cytowań ok.890, indeks Hirscha – 15

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

Zapoczątkował w Polsce badania nad zmysłem węchu psów i zastosowaniem psów do biodetekcji i identyfikacji zapachów. W 2016 r. opracował jako edytor wspólnie z Johnem Ensmingerem i Gene Papetem wydaną w USA unikalną na skalę światową książkę będącą naukowym kompendium wiedzy na temat wszystkich aspektów węchu psów i jego praktycznego wykorzystania.
Opracował obiektywną metodę określania efektywności, rzetelności i wiarygodności wskazań psów wykrywajacych lub identyfikujacych różnego rodzaju zapachy, zarówno w tzw. szeregu zapachowym (indywidualny zapach człowieka, markery zapachowe nowotworów), jak i w warunkach polowych (narkotyki i materiały wybuchowe).

Wykazał nieznane dotąd sposoby wewnątrzgatunkowej komunikacji zapachowej u koni i psów.

W swoich wczesniejszych badaniach wykazał znaczenie interakcji człowiek-zwierzę dla zachowania się i dobrostanu koni, ze szczególnym uwzględnieniem rodzimej rasy koników polskich.

 

Realizowane projekty badawcze

Kierownik projektów:

Grant KBN, Biuro Spraw Obronnych Grant TOO A 02618

Etologiczna analiza błędów popełnianych podczas identyfikacji osób na podstawie próbek zapachowych przez policyjne psy specjalne.
Grant MNiSW nr. 2PO6Z 041 27
Szkolenie psów specjalnych do wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych.
Grant MNiSW nr ON 311 0543 36 - Doskonalenie różnych form detekcji węchowej u policyjnych psów specjalnych z zastosowaniem metod behawioralnych i molekularnych.
Koordynator pakietu roboczego w projekcie pilotowy, EU Leonardo da Vinci Pilot.
Project HU-04-B-_F-PP-170001. Promoting quality assurance in animal welfare- environment-food quality interaction studies through upgraded eLearning.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Przewodniczący grupy roboczej ds zasobów genetycznych koni przy Instytucie Zootechniki PIB, Balice
Przewodniczący i vice-przewodniczący  Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Konik Polski przy Polskim Związku Hodowców Koni

Wykładał na studiach podyplomowych i seminariach w kraju i zagranicą m.in. w SGGW, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Collegium Humanitatis, na Uniwersytetach w Hohenheim, Berlinie (Niemcy) oraz na Uniwersytecie Changsha (Chiny)

Promotor 7 rozpraw doktorskich

Recenzent 10 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, w tym 1 habilitacja na Uniwersytecie w Berlinie.

 

Wybrane publikacje

 1. Jezierski T., Jaworski Z., Górecka A., 1999. Effects of handling on behaviour and heart rate in Konik horses. Comparison of stable and forest reared youngstock.  Applied Animal Behaviour Science  62: 1-11.
 2. McCulloch M., Jezierski T., Broffman M., Hubbard A., Turner K., Janecki T. 2006.Diagnostic accuracy of canine scent detection in early- and late-stage lung and breast cancers. Integrative Cancer Therapies 5, 1: 1-10.
 3. Jezierski T., Górecka-Bruzda A., Walczak M., Świergiel A., Chruszczewski M., Pearson B., 2010. Operant conditioning of dogs (Canis familiaris)for identification of humans using scent lineup. Animal Science Papers and Reports 28, 1, 81-93.
 4. Walczak M., Jezierski T., Górecka-Bruzda A., Sobczyńska M., Ensminger J. 2012.
  Impact of individual training parameters and manner of taking breath odor samples on the reliability of canines as cancer screeners. Journal of Veterinary Behavior – Clinical Applications and Research 7: 283-294.
 5. Amann A., Miekisch W., Schubert J., Buszewski B., Ligor T., Jezierski T., Pleil J.,
  Risby T. 2014. Analysis of exhaled breath for disease detection . Annual Review of Analytical Chemistry 7: 455-482.
 6. Jezierski T., Adamkiewicz E., Walczak M., Sobczyńska M., Górecka-Bruzda A., Ensminger J., Papet  E.L. 2014. Efficacy of drug detection by fully- trained police dogs varies by breed, training level, type of drug and search environment. Forensic Science International 237, 112-118.
 7. Jezierski T, Walczak M., Ligor T., Rudnicka J., Buszewski B., 2015. Study of the art:
  Canine olfaction used for cancer detection on the basis of breath odour. Perspectives and limitations. Journal of Breath Research 9: 027001
 8. Jezierski T., Ensminger J. Papet L.E. (Editors) 2016. Canine Olfaction Science and Law: Advances in Forensic Science, Medicine, Conservation, and Environmental Remediation. CRC Press, Taylor & Francis (USA). ISBN 9781482260236 - CAT# K24225
 9. Jezierski T., Jaworski Z., Sobczyńska M., Górecka-Bruzda A. 2018. Do olfactory behaviour and marking responses of Konik polski stallions to faeces from conspecifics of either sex differ ?  Behavioural Processes 155, 38-42.  
 10. Jezierski T., Dzięcioł M., Szumny A., Niżański W., Woszczyło M., Pieczewska B., Godzińska E.  2019. Discrimination of oestrus odour in urine by male dogs in different experimental settings. Journal of Veterinary Behavior – Clinical Applications and Research 29, 25-30. 

 

Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602336795