• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Rada Naukowa

  Rada Naukowa Instytutu jest organem kolektywnym, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową Instytutu, a w szczególności poziomem jego prac oraz rozwojem kadry naukowej. Do zakresu działań Rady należy, między innymi:

 • uchwalanie statutu Instytutu;
 • akceptowanie programów i planów badań naukowych;
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności Instytutu;
 • dokonywanie ocen kadry naukowej;
 • przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych;
 • wysuwanie wniosków o nadanie tytułu naukowego.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady - prof. dr hab. Ryszard Słomski.
Sekretarzem Rady jest prof. dr hab. Jolanta Oprządek.
 
Skład Rady Naukowej IGHZ PAN w kadencji 2015-2018 jest następujący:

Prof. dr hab. Emilia Bagnicka
Prof. dr hab. Robert Eckert
Prof. dr hab. Andrzej Filistowicz
Dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda
Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska 
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
Prof. dr hab. Tadeusz Jezierski
Dr hab. Artur Jóźwik
Dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska
Prof. dr hab. Jan Kotwica
Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski
Dr hab. Dorota Lewczuk 
Prof dr hab. Paweł Lipiński
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
Prof. dr hab. Jacek Modliński – Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof. dr hab. Tomasz Motyl 
Dr hab. Krzysztof Niemczuk
Mgr inż. Aneta Jończy – przedstawiciel doktorantów
prof. dr hab. Jolanta Oprządek – Sekretarz Rady
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Dr hab. Mariusz Pierzchała
Dr Anna Piliszek
Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski
Dr hab. Mariusz Sacharczuk
Dr hab. Tomasz Sakowski
Prof. dr hab. Jacek Skomiał
Prof. dr hab. Ryszard Słomski – Przewodniczący Rady
Dr hab. Magdalena Sobczyńska
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg
Dr hab. Nina Strzałkowska
Dr hab. Rafał Starzyński 
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc – Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel 
Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
Prof. dr hab. Marek Świtoński
Prof. dr hab. Marian Truszczyński
Dr Grzegorz Juszczak
Prof. dr hab. Grzegorz Zięba
Prof. dr hab. Adam Zięcik
Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
Prof. dr hab. Maciej Żurkowski