• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Projekty zagraniczne

A cis-plus-trans predictive model of gene expression

kierownik Projektu: dr Łukasz Huminiecki

okres realizacji: 2016-2019

 

ERAofART - Weryfikacja zmian epigenetycznych w technikach rozrodu wspomaganego

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Ptak

Okres realizacji: 2016-2018

ANIMBIOGEN in EU Centrum Doskonałości - Genomika, Biotechnologia i Jakość Produktów Pochodzenia Zwierzęcego w Zrównoważonych Systemach Produkcji z uwzględnieniem Dobrostanu Zwierząt" - ANIMBIOGEN in EU to projekt realizowany przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu i finansowany ze środków 7. Programu Ramowego UE w działaniu Potencjał badawczy w latach 2009-2012.

AWARE - "Animal WelfAre Research in an enlarged Europe" w chwili obecnej jest jednym z największych projektów z zakresu dobrostanu zwierząt, skierowanym do realizacji w ramach 7 Programu Ramowego. W projekcie uczestniczy 14 wiodących jednostek badawczych z następujących krajów: Czechy, Turcja, Austria, Wielka Brytania, Estonia, Słowacja, Polska, Francja, Szwecja, Macedonia, Grecja, Chorwacja, Holandia.

Kierownik projektu: dr Marek Spinka, Instytut Nauki o Zwierzętach, Praga, Czechy

Okres realizacji: 2011-2014

 

FECUND - "Optimisation of early reproductive success in dairy cattle through the definition of new traits and improved reproductive biotechnology"

Kierownik projektu: dr John Lewis Williams, Fondazione Parco Tecnologico Padano, Włochy

Okres realizacji: 2013-2017

 

EPI-AGRI Focus Group: Robust & Resilient Dairy Production 2016-2017.

Osoba odpowiedzialna: dr Joanna Marchewka

 

TURKEY-LATOR: Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production.

Osoba odpowiedzialna: dr Joanna Marchewka

 

COST Action (CA15134): Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens” (GroupHouseNet), Health and damaging behaviour.

Osoba odpowiedzialna: dr Joanna Marchewka

 

CORE Organic Plus: Towards preventive health management in native dual-purpose cattle adapted to organic pasture based production systems via novel breeding strategies based on novel trait recording. 

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Tomasz Sakowski