• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Projekty krajowe

KNOW GRANTY PROMOTORSKIE: okres realizacji 2016-2019

 1. Assisted Reproductive Technologies and the onset of neurodevelopmental disorders: risk assessment trial on mouse model. Kierownik:dr hab. Grażyna Ptak

 2. Wpływ innowacyjnej suplementacji prosiąt żelazem na metabolizm tego mikroelementu, rozwój osobniczy i jakość tuszy u świń rasy Pietrain i PBZ. Kierownik:dr hab. Rafał R. Starzyński

 3. Udział bariery krew-mózg w patogenezie uzależnienia od alkoholu w modelu linii myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres. Kierownik: dr hab. Mariusz Sacharczuk

 4. Effects of prenatal n-3 fatty acids supplementation on behavioral changes elicited by maternal immune activation in a shepp model of autism. Kierownik: prof. dr hab. Jacek A. Modliński

 5. Wymagania metaboliczne przedimplantacyjnych zarodków królika w warunkach hodowli in vitro. Kierownik: prof. dr hab. Jacek A. Modliński

 6. Wpływ diety o zróżnicowanym poziomie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - omega6/3 na metabolizm wątroby myszy - analizy proteomiczne. Kierownik: dr hab. Mariusz  Pierzchała

 7. Określenie molekularnych mechanizmów interakcji między metabolizmem miedzi i żelaza oraz wykorzystanie miedzi w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u prosiąt. Kierownik: prof. dr hab. Paweł Lipiński

 8. Poszukiwanie polimorfizów genów związanych z odpornością gruczołu sutkowego krów na stany zapalne i ich związku ze stanem zdrowotnym gruczołu w celu wskazania najlepszych markerów genetycznych do wykorzystania w selekcji wspomaganej markerami (MAS). Kierownik: prof. dr hab. Emilia Bagnicka

 

Projekty zwykłe:

Odpowiedź immunologiczna organizmu w przebiegu naturalnego zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy.
Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Feliks Kaba/prof. dr hab. Emilia Bagnicka
Okres realizacji: 2014-2017

Genetycznie uwarunkowane zaburzenie wzrostu płodów bydła i jego związek z transkryptomem i epigenomem łożyska ciężarnych krów.
Kierownik projektu: dr Krzysztof Flisikowski
Okres realizacji: 2014-2017

Ekspresja cytokin prozapalnych w komórkach somatycznych mleka oraz krwi kóz zakażonych lentiwirusami małych przeżuwaczy.
Kierownik projektu: mgr Justyna Paulina Jarczak
Okres realizacji: 2014-2017

Identyfikacja i charakterystyka białek endometrialnych w okresie przed i okołoimplantacyjnych u świń - ewaluacja różnic w ekspresji genów na poziomie proteomicznym w porównaniu z profilem transkryptomicznym.
Kierownik projektu: mgr inż. Dorota Anna Pierzchała
Okres realizacji: 2014-2017

Ocena genetycznego podłoża agresji lękowej u policyjnych psów służbowych z wykorzystaniem mikromacierzy SNP oraz metod behawioralnych.
Kierownik projektu: dr inż. Marta Walczak
Okres realizacji: 2013-2016

Analiza genów kandydatów warunkujących otłuszczenie u kur typu mięsnego.
Kierownik projektu: dr Rafał Parada
Okres realizacji: 2013-2016

Rola selenu w regulacji poziomu ekspresji genów kodujących białka szlaku metabolizmu selenu i homeostazy oksydoredukacyjnej u owiec.
Kierownik projektu: dr Edyta Małgorzata Juszczuk-Kubiak
Okres realizacji: 2013-2016

Identyfikacja nowych regionów methylacji DMRs w wybranych genach świni przy użyciu analizy methylomu (MeDIP) oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w celu poprawy wydajności transferu somatycznego jąder komórkowych (SCNT).
Kierownik projektu: mgr Maciej Grzybek
Okres realizacji: 2013-2016

Zastosowanie produktów ubocznych przemysłu owocowego w tuczu jagniąt w celu uzyskania mięsa spełniającego kryteria żywności funkcjonalej.
Kierownik projektu: mgr inż. Paulina Lipińska
Okres realizacji: 2013-2015

Genetyczna i epigenetyczna regulacja ekspresji genów biorących udział w transporcie glukozy oraz w syntezie
laktozy w komórkach gruczołu mlekowego krowy.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
Okres realizacji:2013-2015

Regulacja molekularnych mechanizmów absorpcji hemu: badania na prosiętach z niedokrwistością na tle
niedoboru żelaza suplementowych żelazem hemowym.
Kierownik projektu: dr inż. Rafał Radosław Starzyński
Okres realizacji: 2013-2017

Rozwój humanizowanych modeli schorzeń neurodegeneracyjnych przy zastosowaniu nukleaz Tal.
Kierownik projektu: dr Paweł Lisowski
Okres realizacji: 2013-2014

Przeprogramowanie komórek somatycznych w środowisku wczesnego zarodka myszy, charakterystyka
przeprogramowanych komórek i uzyskanie zarodkowych komórek macierzystych z chimer zarodkowo-somatycznych.
Kierownik projektu: mgr Krystyna Izabela Żyżyńska
Okres realizacji: 2012-2013

Różnicowanie pierwszych linii komórkowych w zarodkach ssaków na przykładzie królika.
Kierownik projektu: dr Anna Piliszek
Okres realizacji: 2012-2016

Określenie ojcowskiej genealogii ras bydła objętych w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych.
Kierownik projektu: dr Beata Prusak
Okres realizacji: 2012-2015

Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów stresu na modelu myszy.
Kierownik projektu: mgr Adrian Stankiewicz
Okres realizacji: 2012-2014

Rozwój alternatywnych i skutecznych strategii w celu wywołania pełnego przeprogramowania jąder komórek somatycznych transplantowanych do enukleowanych oocytow MII.
Kierownik projektu:  mgr Magdalena Kotlarska
Okres realizacji: 2011-2014

Genetyczne podłoże interakcji gospodarz - patogen w chronicznych infekcjach wymienia wywołanych przez gronkowce.
Kierownik projektu: mgr inż. Adrianna Katarzyna Pawlik
Okres realizacji: 2011-2013

Okreslenie profilu transkryptomicznego mięśni szkieletowych bydła w kontekście pozyskiwania wołowiny o wysokich właściowościach prozdrowotnych i odżywczych.
Kierownik projektu: dr Dagmara Robakowska-Hyżorek
Okres realizacji: 2011-2014

Mozliwości wykorzystania żerności i tempa wzrostu w doskonaleniu cech produkcyjnych i funkcjonalnych bydła mlecznego przy zastosowaniu techniki mikromacierzy DNA
Kierownik projektu:  dr hab. Jolanta Małgorzata Oprządek
Okres realizacji: 2011-2014

Analiza podłoża genetycznego osteochondrozy u polskich koni półkrwi
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dorota Magdalena Lewczuk
Okres realizacji: 2011-2014

Zmiany w metabolizmie kwasów tłuszczowych podczas wzrostu przepiórek japońskich (Coturnix coturnix japonica).
Kierownik projektu: dr Ewa Helena Poławska
Okres realizacji: 2011-2013

Obniżenie ekspresji IRP1 (Iron Regulatory Protein 1) w stresie oksydacyjnym: molekularne mechanizmy, wpływ na komórkowy metabozlim żelaza, znaczenie w patagonezie stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Lipiński
Okres realizacji: 2011-2014

Otrzymanie zarodkowych komórek macierzystych królika.
Kierownik projektu: mgr inż. Andrea Catalina Diaz Riveros
Okres realizacji: 2011-2015