• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Posiedzenia Rady Naukowej

Posiedzenie Rady Naukowej IGiHZ PAN odbędzie  się 15.11.2017 r

PORZĄDEK DZIENNY POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ

 

30 maja  2017, początek obrad godz. 15.00

 

Część otwarta posiedzenia Rady: godz. 15.00

 

 1. Wręczenie dorocznejnagrody im prof. Piotra Chomczyńskiego, za osiągnięcia naukowe.

   

 2. Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kotlarskiej

 3. Promotor prof. dr hab. Jacek Modliński

   

  Recenzenci:

 4. Prof. dr hab. Maria Skrzyszowska 

  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

   

 5. Obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Jankowskiego

Recenzenci:

 1. Prof. dr hab. Dorota Cieślak UP Poznań

 2. Dr hab. Ewa Borsuk UW Warszawa

   

  Zakończenie Posiedzenia Rady Naukowej 19.00

  Kolacja godzina 19.15

   

  31 maja  2017, początek obrad godz. 9

   

  Część otwarta posiedzenia Rady: godz. 9.00

   

 3. Obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Metery-Zarzyckiej

Recenzenci:

 1. Dr hab. Teresa Nałęcz-Tarwacka SGGW Warszawa

 2. Prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski UR Kraków

 3. Część zamknięta posiedzenia Rady:

   

 4. Przyjęcie Protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Naukowej.

 5. Przedstawienie planu finansowego Instytutu na rok 2017.

 6. Przedstawienie planu badań statutowych na rok 2018.

 7. Ocena pracowników naukowych Instytutu.

 8. Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko adiunkta w :

 9. Zakładzie Biologii Molekularnej

 10. Zakładzie Genomiki i Bioróżnorodności

 11. Zakładzie Embriologii Doświadczalnej

   

 12. Otwarcie przewodów, zatwierdzenie tytułów, wybór komisji ds. przeprowadzenia przewodów doktorskich:

 13. Mgr Katarzyny Barłowskiej

 14. Mgr Aleksandry Ciepłoch

 15. Mgr Grzegorza Grodkowskiego

 16. Mgr Michała Millera

 17. Mgr Agaty Kokocińskiej

   

 18. Zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Pęczkowicz-Szyszka

   

 19. Wybór komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego.

   

 20. Wybór komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminuz filozofii.

 21. Sprawy bieżące Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

 22. Sprawy wniesione.

   

  Obiad przewidziany po zakończeniu  obrad RN (około godziny 14.00).

   

  Powrót do Warszawy godzina 15.00

   

   

  W dniu 30.05.2017 r.  zapewniamy środek transportu z Dworca Zachodniego PKP kasa nr 1, o godzinie 13.30

   

  Uprzejmie informujemy, że Instytut zapewnia nocleg. Osoby zainteresowane transportem lub noclegiem prosimy o kontakt z Kancelarią ogólną IGiHZ, Tel. (22) 736.70.03. lub email: b.hryniewicz@ighz.pl