• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Posiedzenia Rady Naukowej

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku.
 
Porządek dzienny posiedzenia oraz pozostałe materiały na RN zostaną przesłane Państwu  w terminie późniejszym.
 
 
Z wyrazami szacunku,
 
Dyrektor IGiHZ PAN
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk