• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

oferty pracy

Konkurs otwarty na stypendium naukowe w Instytucie Zootechniki-Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką z IGiHZ PAN w Jastrzębcu  oraz prof. Tomasza Ząbka z IZ-PIB w Balicach, kierownika ze strony partnera projektu.

Nazwa stanowiska : stypendysta

Szczegółowe informacje na stronie IZ-PIB Balice pod adresem:

https://przetargi.izoo.krakow.pl/przetargi/ponizej-30-tys

 

Typ konkursu: OPUS –ST

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2017 r. o godz. 08:45 (data otrzymania zgłoszenia w Instytucie Zootechniki-PIB)

Forma składania ofert: dowolnie, preferowana forma elektroniczna

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko doktorant-stypendysta:

- student studiów II stopnia lub student co najmniej 4-roku studiów 5-letnich  lub doktorant na kierunku biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne (w dniu podpisania umowy)

- obsługa środowiska Linux, pisanie skryptów w bash’u, obsługa winscp lub podobnych

- znajomość środowiska R, pisanie skryptów

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

- znajomość statystyki oraz obsługa w środowisku R

- bioinformatyczna analiza danych NGS

Opis zadań:

- analiza bioinformatyczna wyników sekwencjonowania NGS

- statystyczna analiza związków między poziomem metylacji, profilami miRNA a poziomem transkryptów i produktów białkowych wybranych genów

- przygotowanie publikacji

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny

 2. Działalność naukowa wraz zdorobkiem naukowym

 3. Opinia opiekuna naukowego

Warunki zatrudnienia:

- Stypendium naukowe w projekcie badawczym

- Data rozpoczęcia: 2017-01-02

- Maksymalny okres – 6 miesięcy

- stypendium w wysokości  1500 PLN/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru wniosków.

ighz_logoPL

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

 

PRACOWNIK LABORATORIUM GENOMIKI

 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

- obsługę specjalistycznej aparatury przeznaczonej do analiz z zakresu biologii molekularnej: sekwenator następnej generacji, platforma mikromacierzowa, aparat Real-Time PCR.

- wykonywanie prac laboratoryjnych związanych z przygotowaniem i analizą prób obejmującą:  ekstrakcję kwasów nukleinowych DNA i RNA z materiału biologicznego, przygotowywanie bibliotek DNA i cDNA, sekwencjonwanie wielkoskalowe DNA (następnej generacji), analizy mikromacierzowe, etc.

 

Wymagania:

- wiedza teoretyczna z zakresu biologii molekularnej związana z wielkoskalową analizą genomu i transkryptomu,

- preferowana praktyczna znajomość technik analitycznych związanych z sekwencjonowaniem następnej generacji, analizami mikromacierzy ekspresyjnych oraz Real-time PCR,

- preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,

- wyższe wykształcenie,

- znajomość języka angielskiego,

- znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych oraz umiejętność korzystania ze specjalistycznych genetycznych internetowych baz danych,

- umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność, rzetelność i dokładność w pracy,

- dobra organizacja pracy,

- dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

- stabilne warunki zatrudnienia

- atrakcyjne wynagrodzenie

- przyjazną atmosferę pracy.

 

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 20 października 2017 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „Genomika” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami

 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

BIOINFORMATYKA

w Zespole Bioinformatyki w Zakładzie Biologii Molekularnej

 

Stanowisko pracy będzie finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN). Projekt pt. "Cis-plus-trans model ssaczej ekspresji genów" autorstwa dr Łukasza Huminieckiego uzykał czołowe miejsce w ogólnopolskim konkursie Polonez 2 w NCN, współfinansowanego z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. 

 

 

 

Kogo szukamy:

 1. Kandydata ze stopnie magistra lub doktora z bioinformatyki, informatyki, matematyki lub z podobnej dyscypliny.
 2. Umiejętność praktycznego programowania w językach R i Python.
 3. Praktyczna znajomość technik uczenia maszynowego.
 4. Dobre praktyczne umiejętności statystyczne.
 5. Znajomość technik obróbki danych typu Next Generation Sequencing (NGS).
 6. Przynajmniej podstawowa znajomość biologii molekularnej szczególnie w zakresie ekspresji genów.
 7. Silne CV z dobrymi publikacjami.
 8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 9. Umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.

 

Obowiązki pracownika:

 1. Przygotowanie danych do analizy za pomocą skryptów Python.
 2. Implementacja szeregu technik uczenia maszynowego w R.
 3. Wizualizacja, analiza i interpretacja modeli uczenia maszynowego.
 4. Analiza danych sekwencjonowania nowej generacji (szczególnie RNAseq).
 5. Doradzanie biologom eksperymentalnym w kwestiach typowych analiz bioinformatycznych.
 6. Standardowa analiza statystyczna danych biologicznych.
   

Co oferujemy:

 1. Umowę o pracę na pełen etat na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
 3. Możliwość odbycia zagranicznych wyjazdów naukowych.
 4. Przyjazną atmosferę naukową.
 5. Możliwość rozwoju kariery naukowej.
 6. Możliwość zakwaterowania w hotelu dla pracowników Instytutu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Krótki list motywacyjny.
 2. CV z listą publikacji (z Impact Factor (IF) oraz podziałem na kwartyle (Q)).
 3. Skan  dyplomu magistra lub doktora.
 4. List intencyjny i/lub kontakt do poprzedniego pracodawcy.
 5. Lista zdobytych doświadczeń w poniższych dziedzinach:
 • statystyczne programowanie w języku R;
 • programowanie skryptów w języku Python;
 • analiza danych typu Next Generation Sequencing (NGS), szczególnie RNAseq;
 • praktyczna implementacja technik uczenia maszynowego (szczególnie w R), przygotowanie danych dla uczenia maszynowego i interpretacja wyników;
 • skrypty typu shell w środowisku UNIX / LINUX.

 

Zgłoszenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na poniższe adresy:

b.hryniewicz@ighz.pl

a.atanasov.mailbox@gmail.coma.atanasov@ighz.pl

l.huminiecki@ighz.plLukasz.huminiecki@gmail.com

 

Data publikacji: 10 lutego 2017

Termin składania dokumentów upływa dnia: 31 pażdziernika 2017 r.

Data rozpoczęcia: niezwłocznie

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.