• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

oferty pracy

ighz_logoPL

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

KIEROWNIK ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO

 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za prowadzenie całości spraw dotyczących organizacji działalności Zakładu Doświadczalnego w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej, w tym:
- planowanie i organizację prac związanych z hodowlą zwierząt,

- planowanie i organizację prac polowych związanych z produkcją roślinną,
- dbanie o stan techniczny oraz właściwą obsługę infrastruktury zakładu, maszyn rolniczych i środków transportu.   

Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. 
 

Wymagania:

 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji rolnej,

 • pożądane doświadczenie w zakresie produkcji zwierzęcej,

 • pożądane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

 • wykształcenie wyższe rolnicze,

 • podstawowa znajomość zagadnień prawa pracy, planowania i rozliczania czasu pracy,

 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,

 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,

 • zdolności organizacyjne,

 • odpowiedzialność, terminowość

 • umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów,

 • wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności

 • przyjazną atmosferę pracy


Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 20 marca 2017 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „Rekrutacja” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

 

Informujemy, że na etapie podpisania umowy wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

Księgowa / Księgowy

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • Prowadzenie księgowości, z uwzględnieniem księgowości rolnej;

 • Dekretację i księgowanie dokumentów;

 • Weryfikację dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym;

 • Księgowanie i kontrolę rozliczeń międzyokresowe kosztów;

 • Kontrolę bieżących rozliczeń, potwierdzanie sald z kontrahentami;

 • Uzgadnianie rejestrów VAT;

 • Składanie sprawozdań do GUS,

 • Rozliczanie płac oraz ZUS i PDOF;

 • Sporządzanie wniosków o dopłaty w rolnictwie;

 • Czynności związane z zamknięciem roku obrotowego;

 • Sporządzanie sprawozdań i deklaracji miesięcznych;

 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;

  Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze finansów – rachunkowości;

 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnego księgowego;

 • Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej);

 • Znajomość przepisów księgowych, zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych;

 • Rzetelność i skrupulatność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;

  Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,

 • stabilne warunki zatrudnienia,

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności,

 • przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 05 marca 2017 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „Księgowy / Księgowa” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

BIOINFORMATYKA

w Zespole Bioinformatyki w Zakładzie Biologii Molekularnej

 

Stanowisko pracy będzie finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN). Projekt pt. "Cis-plus-trans model ssaczej ekspresji genów" autorstwa dr Łukasza Huminieckiego uzykał czołowe miejsce w ogólnopolskim konkursie Polonez 2 w NCN, współfinansowanego z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. 

 

 

Kogo szukamy:

 1. Kandydata ze stopnie magistra lub doktora z bioinformatyki, informatyki, matematyki lub z podobnej dyscypliny.
 2. Umiejętność praktycznego programowania w językach R i Python.
 3. Praktyczna znajomość technik uczenia maszynowego.
 4. Dobre praktyczne umiejętności statystyczne.
 5. Znajomość technik obróbki danych typu Next Generation Sequencing (NGS).
 6. Przynajmniej podstawowa znajomość biologii molekularnej szczególnie w zakresie ekspresji genów.
 7. Silne CV z dobrymi publikacjami.
 8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 9. Umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.

 

Obowiązki pracownika:

 1. Przygotowanie danych do analizy za pomocą skryptów Python.

 2. Implementacja szeregu technik uczenia maszynowego w R.

 3. Wizualizacja, analiza i interpretacja modeli uczenia maszynowego.

 4. Analiza danych sekwencjonowania nowej generacji (szczególnie RNAseq).

 5. Doradzanie biologom eksperymentalnym w kwestiach typowych analiz bioinformatycznych.

 6. Standardowa analiza statystyczna danych biologicznych.
   

Co oferujemy:

 1. Umowę o pracę na pełen etat na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
 3. Możliwość odbycia zagranicznych wyjazdów naukowych.
 4. Przyjazną atmosferę naukową.
 5. Możliwość rozwoju kariery naukowej.
 6. Możliwość zakwaterowania w hotelu dla pracowników Instytutu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Krótki list motywacyjny.
 2. CV z listą publikacji (z Impact Factor (IF) oraz podziałem na kwartyle (Q)).
 3. Skan  dyplomu magistra lub doktora.
 4. List intencyjny i/lub kontakt do poprzedniego pracodawcy.
 5. Lista zdobytych doświadczeń w poniższych dziedzinach:
 • statystyczne programowanie w języku R;
 • programowanie skryptów w języku Python;
 • analiza danych typu Next Generation Sequencing (NGS), szczególnie RNAseq;
 • praktyczna implementacja technik uczenia maszynowego (szczególnie w R), przygotowanie danych dla uczenia maszynowego i interpretacja wyników;
 • skrypty typu shell w środowisku UNIX / LINUX.

 

Zgłoszenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na poniższe adresy:

b.hryniewicz@ighz.pl

a.atanasov.mailbox@gmail.com, a.atanasov@ighz.pl

l.huminiecki@ighz.pl, Lukasz.huminiecki@gmail.com

 

Data publikacji: 10 lutego 2017

Termin składania dokumentów upływa dnia: 28 lutego 2017 r.

Data rozpoczęcia: niezwłocznie

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec k/Warszawy, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

http://www.ighz.edu.pl/

 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu  zatrudni osobę na stanowisku

 

SPECJALISTA/REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 

- prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi (w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie postępowań, udział w planowaniu zamówień publicznych, zbieranie ofert, ewidencja zakupów, prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi)

- uczestniczenie w komisjach powołanych w sprawach udzielania zamówień, badanie i ocena ofert

- sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień

- udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych oraz innych dokumentów; współpraca z radcą prawnym

 

Wymagania:

 • preferowane min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce publicznej,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
 • wyższe wykształcenie (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia),
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność i dokładność w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

 

- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

- stabilne warunki zatrudnienia

-  atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności

- przyjazną atmosferę pracy.

 

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 3 lutego 2017 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „zamówienia publiczne” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Director of the

Institute of Genetics and Animal Breeding 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Assistant professor

(Polish “adiunkt”)  in Nutrigenetics and Nutrigenomics / Molecular Genetics/ Molecular Biology

 

The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec/near Warsaw is seeking for a research scientist with expertise and hands-on experience in nutrigenomics and nutrigenetics / molecular genetics / molecular biology. In this role, you will provide molecular biology expertise including “-omics” technologies.

 

 

As a Researcher in IGAB PAS,   you will: 

 1. Provide scientific leadership in your area of expertise 
 2. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 3. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team.  
 4. Utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 5. Contribute to the pipeline of new ideas.
 6. Gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables  contribute to our project goals.
 7. Exemplify IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.   

 

 

Requirements:

 1. Completed PhD studies in Biology, Genetics, Animal Science, or related discipline
 2. Broad knowledge of molecular genetics, nutrigenetics and nutrigenomics with demonstrable experience (at least 3 years, publications from JCR list) in molecular and chemical (GC, HPLC, Elisa) laboratory techniques
 3. Fluent written and spoken English

 

Desired Qualifications

 1. Strong organizational skills
 2. Leadership/participation of/in external funding projects.
 3. Good experience in international cooperation  

 

We can offer:

 1. Full-time employment
 2. Good salary 
 3. Animal facilities  (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle)
 4. Modern laboratory equipment
 5. Internal grants for preliminary studies

 

 1. Foreign research visits

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. motivation letter,
 2. CV,
 3. copy of MSc and PhD degree,
 4. list of publications,
 5. summary of professional accomplishments,
 6. certificate confirming the knowledge of English language (in case of lack of certificate, English knowledge will be examined during job interview),
 7. list of scientific projects financed by external sources in which candidate has been project leader or investigator,
 8. international scientific cooperation (the name of foreign scientific unit, the form of cooperation, range, results),
 9. declaration of  accomplishment of international internship,
 10. international visits: scientific trainings, conferences participation (country, institution, aim of visit, duration of visit),
 11. international and national prizes, awards  (year of obtaining)

 

 

 

 

The whole documentation should be submitted to secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; in working time between 8:00 a.m and 3:00 p.m, by post or please send all documents by email: b.hryniewicz@ighz.pl

 

Publication date: 9th  September 2016

Deadline for application: 15th October 2016

 

 

 

 

Director of the

Institute of Genetics and Animal Breeding 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions Bioinformatician

 

               Department of  Genomics, located at the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec/near Warsaw is seeking for a research scientist with expertise and hands-on experience in Bioinformatics.

 

Our Department is one of the leading laboratories in Poland in the field of mammalian genomics biology. The main focus of our international group is investigating interactions between environment and genome in aspect of transcriptomics, proteomics and system biology. 

 

The successful candidate will work in a multidisciplinary team. The work will focus mainly on the development and application of workflows for the integrative analyses of various genome-wide datasets derived from massively parallel sequencing (RNA-seq, small RNA-seq, whole-genome-seq, ChIP-seq, MeDIP-seq, etc.) and microarrays. Further tasks include guidance of partners and clients with design of experiments and interpretation of analysis results.

Candidates should have a strong background in bioinformatics, computational biology or biostatistics, be looking for a collaborative and dynamic environment, and have a proven track record of productivity. Competent handling of the Linux operating system and programming skills in R/BioConductor are strongly desired. A PhD or prior experience manipulating NGS datasets is an asset but not a requirement. Good command of   English language is vital for collaboration with our clients and partners.

 

 1. Requirements

  - Higher education (min. BSc) mathematical, technical or biological

  - Orientation in matters of statistics,

  - Interest in the development of the bioinformatics / systems biology / genomics of regulation,

  - Teamwork skills and communication.

  - Knowledge of the issues and research techniques in the field of: genomics
  functional and structural organisms and/or microorganisms and eukaryotic
  the basics of population genetics, genetic mapping, physical and associative genomes;


2.  Responsibilities:

- Bioinformatics support high-throughput experiments,
genomics, transcriptomics, proteomics.

- Maintaining and developing the infrastructure,

- Active participation in research projects.

  3. We offer:
- Permanent full-time employment
- Good salary
- A friendly working atmosphere.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. motivation letter,
 2. CV,
 3. copy of MSc and PhD degree,
 4. list of publications,
 5. summary of professional accomplishments,
 6. certificate confirming the knowledge of English language (in case of lack of certificate, English knowledge will be examined during job interview)

 

 

The whole documentation should be submitted to secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; in working time between 8:00 a.m and 3:00 p.m or please send all documents by post.

 

Publication date: 9th September2016

Deadline for application: 15th October 2016

 

Director of the

Institute of Genetics and Animal Breeding

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Assistant professor

 (Polish “adiunkt”) in Experimental Embryology/Molecular Embryology

 

Department of  Experimental Embryology of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec/near Warsaw is seeking for a research scientist with expertise and hands-on experience in experimental embryology and genetic modification techniques in mammalian cells.

IGAB PAS has the European status of the Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with consideration of Animal Welfare. In 2015 IGAB PAS received a prestigious status of KNOW (Leading National Scientific Center) in the Scientific Consortium: "Healthy Animal - Safe Food".

Our Department is one of the leading laboratories in Poland in the field of mammalian experimental embryology and developmental biology. The main focus of our international group is investigating preimplantation development of mammalian embryos, including: the nucleo-cytoplasmic interactions in early mammalian development,  mechanisms of  nuclear reprogramming,  mechanisms of early lineage determination in preimplantation mammalian embryos as well as to studying the long-term effect of parental age on  the development and behaviour  of offspring.  Highly motivated individuals with strong background in early mammalian embryology will have opportunity apply for internal ESR grant funding to develop their own projects (corresponding with Department's goals), and benefit from IGAB PAS animal facilities and modern equipment.

 

As a Researcher in the Department of Experimental Embryology//Molecular Embryology IGAB PAS,   you will

 

 • Provide technical leadership in your area of expertise to  the Department
 • Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 • Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team.  
 • Utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 • Contribute to the pipeline of new ideas.
 • Gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals
 • Exemplify IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.   

 

 

 

 

 

Requirements:

 

Required Qualifications :

 

 • Completed PhD studies in Molecular Biology, Cell Biology, Biological Sciences , or related discipline
 • Strong background in mammalian embryology, molecular biology including demonstrable experience: in manipulation and culture of preimplantation embryos, in molecular laboratory techniques of genetic modification of mammalian cells
 • Excellent written and oral communication skills; including one-on-one, in small groups and in larger team settings
 • Strong publication record.
 • Fluent written and spoken English

 

Desired Qualifications

 • Extensive understanding of the safety and regulatory requirements of a biology laboratory
 • Strong organizational skills
 • Leadership/participation of/in external funding projects.
 • Good experience in international cooperation  
 • Experience in micromanipulation on gametes and embryos, embryo transfer  (laboratory animals)  and confocal microscopy.

 

We can offer:

 

 • Full-time employment
 • Good salary 
 • Animal facilities  (mice, rats, rabbits, sheep, goats)
 • Modern laboratory equipment
 • Internal grants for preliminary studies
 • Foreign research visits

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. motivation letter,
 2. CV,
 3. copy of MSc and PhD degree,
 4. list of publications,
 5. summary of professional accomplishments,
 6. certificate confirming the knowledge of English language (in case of lack of certificate, English knowledge will be examined during job interview),
 7. list of scientific projects financed by external sources in which candidate has been project leader or investigator,
 8. international scientific cooperation (the name of foreign scientific unit, the form of cooperation, range, results),
 9. declaration of  accomplishment of international internship,

 

 

 1. international visits: scientific trainings, conferences participation (country, institution, aim of visit, duration of visit),
 2. international and national prizes, awards  (year of obtaining)

 

 

 

The whole documentation should be submitted to secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; in working time between 8:00 a.m and 3:00 p.m, by post or please send all documents by email: b.hryniewicz@ighz.pl.

 

Publication date: 9th  September 2016

Deadline for application: 15th October 2016

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc)  w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką

 

Nazwa stanowiska : post-doc, pełny etat

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko doktorant-stypendysta:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;

- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne  prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;

- kierowanie bądź udział w realizacji projektów  badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

- znajomość technik biologii molekularnej oraz analitycznych,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- znajomość pakietu Microsoft Office

- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem

- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego

Lista wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny

 2. CV

 3. Działalność naukowa wraz zdorobkiem naukowym

 4. Kwestionariusz osobowy

Opis zadań:

Projekt dotyczy określenia wpływu zakażenia tkanki wydzielniczej gruczołu sutkowego krów mlecznych (parenchymy) gronkowcami koagulazo-ujemnymi i -dodatnimi, które wywołują trwałe zmiany w poziomie ekspresji genów, na metylację wybranych genów i transkryptom mikroRNA. Określony zostanie również związek poziomu metylacji poszczególnych genów i wzorów ekspresji mikroRNA z ekspresją genów na poziomie mRNA i białka. Niniejsze badania będą kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych analiz profilu transkryptomicznego.

Zakres prac na stanowisku post-doc :

- izolacja  DNA, RNA i białka z próbek parenchymy

- reakcje PCR oraz real-time PCR

- konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie

- testy ELISA

- przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

- odpowiedzialność za analizy laboratoryjne

- wstępna analiza statystyczna

- przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

Typ konkursu: OPUS –NZ

Termin składania ofert: 2016-12-31

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku badawczo-technicznym, z 3-cio miesięcznym okresem próbnym

- Data rozpoczęcia: 2017-01-15

- Maksymalny okres – 3 miesiące (okres próbny) + 33 miesiące

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i dokumenty w formie elektronicznej oraz ewentualne dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na adres: e.bagnicka@ighz.pl

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru wniosków.