• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

nagrody

Nagroda im prof. Chomczyńskiego dla dr Ewy Poławskiej oraz dr Tadeusza Blicharskiego

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec.

 

Szanowny Panie Profesorze,

Uprzejmie informuję, że Kapituła Nagród Dyrektora IGHZ i Nagrody prof. P. Chomczyńskiego postanowiła (większością głosów) przyznać nagrodę prof. Piotra Chomczyńskiego za rok 2015 dr Ewie Poławskiej i dr Tadeuszowi Blicharskiemu za udział w opracowaniu wynalazków: (1) „Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności”, (2) „Sposób wytwarzania wieprzowych wyrobów mięsnych”, (3) „Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych”.

Wynalazki zostały opracowane w ramach koordynowanego przez nasz Instytut projektu BIOŻYWNOĆ przez zespoły, w których skład chodzili pracownicy IGHZ PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; wszystkie uzyskały patenty. Ponadto, wynalazki te uzyskały nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i targach wynalazczości.

            Dr Ewa Poławska wchodziła w skład zespołów zgłaszających wszystkie trzy wynalazki. Jej udział w opracowaniu wynalazków był znaczący i polegał m.in. na opracowaniu innowacyjnych technologii, analizie składników bioaktywnych w gotowych wyrobach, opracowaniu zgłoszeń patentowych oraz na aktywnej prezentacji innowacyjnych wyrobów na wystawach i targach wynalazczości zagranicą.

Nagrodę w wysokości 3 tys. USD, przekazaną przez prof. P. Chomczyńskiego, proponujmy podzielić następująco: 2/3 sumy dla dr. Ewy Poławskiej; 1/3 sumy dla dr Tadeusza Blicharskiego.

            Kandydatury dr Ewy Poławskiej i dr Tadeusza Blicharskiego zgłosił kierownik Zakładu Doskonalenia Zwierząt IGHZ PAN, prof. dr hab. Marek Łukaszewicz (zgłoszenie w załączeniu).

            Ponieważ nie było zgłoszeń do nagród Dyrektora za najlepsze publikacje i za doktorat, proponujemy nie przyznawać tych nagród za rok 2015.

 

Z uszanowaniem,

Przewodniczący Kapituły

 

 

Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

 

 

Jastrzębiec, 17 maja 2016