• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Nagroda im prof. Chomczyńskiego dla dr Ewy Poławskiej oraz dr Tadeusza Blicharskiego

Nagroda im prof. Chomczyńskiego dla dr Ewy Poławskiej oraz dr Tadeusza Blicharskiego

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec.

 

Szanowny Panie Profesorze,

Uprzejmie informuję, że Kapituła Nagród Dyrektora IGHZ i Nagrody prof. P. Chomczyńskiego postanowiła (większością głosów) przyznać nagrodę prof. Piotra Chomczyńskiego za rok 2015 dr Ewie Poławskiej i dr Tadeuszowi Blicharskiemu za udział w opracowaniu wynalazków: (1) „Sposób wytwarzania wyrobów mięsnych wieprzowych o kontrolowanej alergenności”, (2) „Sposób wytwarzania wieprzowych wyrobów mięsnych”, (3) „Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych”.

Wynalazki zostały opracowane w ramach koordynowanego przez nasz Instytut projektu BIOŻYWNOĆ przez zespoły, w których skład chodzili pracownicy IGHZ PAN i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; wszystkie uzyskały patenty. Ponadto, wynalazki te uzyskały nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach i targach wynalazczości.

            Dr Ewa Poławska wchodziła w skład zespołów zgłaszających wszystkie trzy wynalazki. Jej udział w opracowaniu wynalazków był znaczący i polegał m.in. na opracowaniu innowacyjnych technologii, analizie składników bioaktywnych w gotowych wyrobach, opracowaniu zgłoszeń patentowych oraz na aktywnej prezentacji innowacyjnych wyrobów na wystawach i targach wynalazczości zagranicą.

Nagrodę w wysokości 3 tys. USD, przekazaną przez prof. P. Chomczyńskiego, proponujmy podzielić następująco: 2/3 sumy dla dr. Ewy Poławskiej; 1/3 sumy dla dr Tadeusza Blicharskiego.

            Kandydatury dr Ewy Poławskiej i dr Tadeusza Blicharskiego zgłosił kierownik Zakładu Doskonalenia Zwierząt IGHZ PAN, prof. dr hab. Marek Łukaszewicz (zgłoszenie w załączeniu).

            Ponieważ nie było zgłoszeń do nagród Dyrektora za najlepsze publikacje i za doktorat, proponujemy nie przyznawać tych nagród za rok 2015.

 

Z uszanowaniem,

Przewodniczący Kapituły

 

 

Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

 

 

Jastrzębiec, 17 maja 2016