• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

LABORATORIUM JAKOŚCI SUROWCÓW

W dniu 7 stycznia 2013 Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie przyznało akredytację Nr AB 1398 dla Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz.

Laboratorium otrzymało akredytację w zakresie badanych obiektów:

1. Surowica zwierzęca - parametry biochemiczne krwi tj.:

Aktywność fosfatazy zasadowej; transaminazy alaninowej GPT; transaminazy asparaginowej GOT; cholinesterazy; kinaza kreatynowa; gamma-Glutamylotransferaza; Dehydrogenazy alfa-hydroksymaślanowej; dehydrogenazy glutaminianowej; dehydrogenazy mleczajowej; lipazy Stężenie wapnia;albumin (ALB2); bilirubiny całkowitej; cholesterolu ; cholesterolu HDL; cholesterolu LDL ; kreatyniny; glukozy; żelaza ; magnezu ; fosforanów; białka całkowitego; triglicerydów

2. Pasze skład fizykochemiczny tj.:

Zawartość wilgotności białka włókna popiołu włókna – NDF  włókna – ADF włókna – ADL Strawność OM Strawność DM

3. Mięso skład fizykochemiczny tj.:

Zawartość wilgotności tłuszczu białka popiołu  

4. Jaja skład fizykochemiczny tj.:

Zawartość tłuszczu białka; popiołu suchej masy

5. Mleko surowe skład fizykochemiczny tj.:

Zawartość tłuszczu ;białka ;kazeiny ; laktozy; SM; SNF; mocznika ; kwasu cytrynowego; punkt zamarzania; zawartość wolnych kwasów tłuszczowych; gęstość; kwasowość °SH

Kierownik Laboratorium - dr hab. Artur Jóźwik, aa.jozwik@ighz.pl, tel. 22 736-70-98

ZAKRES AKREDYTACJI

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEGLĄD ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OFERTA

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZLECENIA

ZLECENIE NA ZAWARCIE UMOWY

KARTA UCZESTNICTWA KLIENTA

ANKIETA DLA KLIENTA