• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Kadra Zakładu Genomiki Eksperymentalnej

p.o. Kierownika Zakładu

dr hab. Mariusz Sacharczuk  prof. IGHZ m.sacharczuk@ighz.pl

Pracownicy naukowi

dr hab. Piotr Religa p.religa@ighz.pl

dr Piotr Poznański p.poznanski@ighz.pl

dr Dominik Skiba d.skiba@ighz.pl

dr Marzena Łazarczyk  m.lazarczyk@ighz.pl

mgr Agata Nawrocka a.nawrocka@ighz.pl