• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Embriologii Doświadczalnej

KADRA Zakładu Embriologii Doświadczalnej

p.o. Kierownika Zakładu

dr Anna Piliszek - (a.piliszek@ighz.pl), tel. 22 736-70-36

 

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Jacek Modliński (j.a.modlinski@ighz.pl)

dr hab. Grażyna Ptak, prof. IGiHZ PAN (g.ptak@ighz.pl) - II miejsce pracy (I miejsce – Uniwersytet Jagielloński)

dr Berenika Płusa (b.plusa@ighz.pl)

dr Silvestre Sampino (s.sampino@ighz.pl)

dr Hiroaki Taniguchi (h.taniguchi@ighz.pl)

dr Federica Zacchini (f.zacchini@ighz.pl)

dr Agnieszka Bernat-Wójtowska (a.bernat@ighz.pl) -II miejsce pracy (I miejsce - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed)

dr Katarzyna Filimonow (k.filimonow@ighz.pl)

 

asystenci

mgr Roberta Arena (r.arena@ighz.pl)

mgr Paweł Leszczyński (p.leszczyński@ighz.pl)

mgr Magdalena Śmiech (m.smiech@ighz.pl)

 

Pracownicy techniczni

dr hab. Krzysztof Papis (k.papis@ighz.pl)

dr Karolina Piotrowska-Nitsche (kpiotro@emory.edu)

dr Krystyna Żyżyńska-Galeńska (k.zyzynska@ighz.pl)

mgr Paulina Santus (p.santus@ighz.pl)

mgr inż. Dawid Winiarczyk (d.winiarczyk@ighz.pl)

mgr inż. Elżbieta Wenta-Muchalska (e.muchalska@ighz.pl)

Ewa Szablisty (e.szablisty@ighz.pl)

 

Doktoranci

lek. wet. Katarzyna Barłowska (k.barłowska@ighz.pl)

mgr Wiesława Florek (w.florek@ighz.pl)

mgr Anna Stachowiak (a.stachowiak@ighz.pl)