• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Zakład Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki

Kadra Zakładu Doskonalenia Zwierząt i Nutrigenomiki

           dr Żaneta Zdanowska-Sąsiadek z.sasiadek@ighz.pl

 

Doktoranci:

 • mgr inż. Paulina Lipińska, p.lipinska@ighz.pl
 • mgr Karolina Rutkowska, k.rutkowska@ighz.pl 
 • mgr Daria Reczyńska, d.reczynska@ighz.pl
 • mgr Grzegorz Grodkowski, g.grodkowski@ighz.pl
 • mgr Paulina Brodowska,  p.brodowska@ighz.pl