• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Doskonalenia Zwierząt

Kadra Zakładu Doskonalenia Zwierząt

      dr Żaneta Zdanowska-Sąsiadek z.sasiadek@ighz.pl

 

Doktoranci: