• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ZAKŁAD BEHAWIORU I DOBROSTANU ZWIERZĄT

KADRA ZAKŁADU BEHAWIORU I DOBROSTANU ZWIERZĄT

p.o. Kierownika Zakładu

dr inż. Joanna Marchewkaj.marchewka@igbzpan.pl

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Tadeusz Jezierski t.jezierski@igbzpan.pl , tel. 22 736-71-20

dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzdaa.gorecka@igbzpan.pl

dr Grzegorz Juszczakg.juszczak@igbzpan.pl

dr Irene Camerlink i.camerlink@igbzpan.pl 

Pracownicy techniczni

Anna Bobrowska

Doktoranci:
Aneta Jaszczyk
Martyna Łagoda