• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Embriologii Doświadczalnej

KADRA

Kierownik Zakładu

dr Anna Piliszek - (a.piliszek@ighz.pl)

 

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Jacek Modliński (j.a.modlinski@ighz.pl), tel. 22 736-70-11

dr hab. Grażyna Ptak, prof. IGiHZ PAN (g.ptak@ighz.pl) - II miejsce pracy ( I miejsce – IZ-PIB Balice)

dr Silvestre Sampino (s.sampino@ighz.pl

dr Federica Zacchini (f.zacchini@ighz.pl)

mgr Roberta Arena (r.arena@ighz.pl)

Pracownicy techniczni

dr hab. Krzysztof Papis (k.papis@ighz.pl)

dr Karolina Piotrowska-Nitsche (kpiotro@emory.edu)

dr Krystyna Żyżyńska-Galeńska (k.zyzynska@ighz.pl)

mgr Magdalena Kotlarska (m.kotlarska@ighz.pl)

mgr Milena Kęska (m.keska@ighz.pl)

mgr inż. Elżbieta Wenta-Muchalska (e.muchalska@ighz.pl)

Ewa Szablisty (e.szablisty@ighz.pl)

 

 

Doktoranci

mgr inż. Dawid Winiarczyk (d.winiarczyk@ighz.pl)

lek. wet. Katarzyna Barłowska ( k.barłowska@ighz.pl)

mgr Anna Stachowiak  a.stachowiak@ighz.pl

mgr Adam Abramik a.abramik@ighz.pl

mgr Wiesława Florek w.florek@ighz.pl