• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Informacje Ogólne

Misją Instytutu jest działanie na rzecz innowacyjności oraz postępu biologicznego w rolnictwie, a także zastosowanie metod biotechnologii zwierząt dla poprawy jakości życia społeczeństwa, poprzez prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie w zakresie genetyki i hodowli zwierząt oraz embriologii doświadczalnej i zachowania się zwierząt.