• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Historia

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN wywodzi się z Zakładu Genetyki Zwierząt Domowych PAN powołanego przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dniem 1 stycznia 1955 r., jako pomocnicza placówka naukowo-badawcza z siedzibą w Warszawie. Zakład, którego kierownikiem został prof. dr Mieczysław Czaja, mieścił się w Pałacu Staszica i podlegały mu dwie terenowe placówki doświadczalne:

 • Grodziec Śląski, przejęty od Instytutu Zootechniki i przeznaczony głównie do badań nad hodowlą bydła i owiec
 • Popielno, przejęte od ówczesnego Centralnego Zarządu Hodowli Koni z przeznaczeniem do badań nad konikami polskimi i zwierzyną łowną

Zakład Genetyki Zwierząt Domowych przekształcono wkrótce w Zakład Hodowli Doświadczalnej Zwierząt. W 1957 r. ZHDZ przejął gospodarstwo Jastrzębiec pod Warszawą, o powierzchni 84 ha, z przeznaczeniem do hodowli zwierząt doświadczalnych. Z dniem 30 czerwca 1958 Zakład Hodowli Doświadczalnej Zwierząt, podlegający bezpośrednio Wydziałowi V PAN, został przekształcony w samodzielną placówkę naukowo-badawczą PAN, w skład której weszły:

 • Zakład Hodowli Doświadczalnej Zwierząt PAN
 • Terenowy Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim, powiat Bielsko-Biała
 • Terenowy Zakład Doświadczalny w Popielnie, powiat Pisz

Pod koniec lat pięćdziesiątych część pracowników ZHDZ przeniesiono do Jastrzębca, który w latach sześćdziesiątych stał się główną siedzibą Zakładu, a później Instytutu. W wyniku Uchwały Prezydium PAN w dniu 3 czerwca 1969 r. ZHDZ PAN został przekształcony w Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

Z dniem 1 kwietnia 1966 do ówczesnego ZHDZ zostały włączone gospodarstwa rolne w Michrowie i Jeżewicach, a 15 sierpnia tegoż roku gospodarstwa Kosów i Szamoty. W dniu 30 czerwca 1971 gospodarstwo w Jastrzębcu zostało przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakład Doświadczalny PAN i podporządkowany bezpośrednio Zarządowi Majątków PAN. Od roku 1971 kierownikami ZD w Jastrzębcu byli kolejno: Jan Horbańczuk, Kazimierz Hałasa i powtórnie Jan Horbańczuk. Od roku 1995 funkcję tę pełni dr Wiesław Jarmuż. W 1995 r. Zakład Doświadczalny PAN w Jastrzębcu został zrestrukturyzowany i włączony w struktury organizacyjne IGHZ PAN.

Dyrektorzy

 • Prof. dr hab. Mieczysław Czaja (1955-1958)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kamiński (1958-1961)
 • Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski (1961-1969)
 • Prof. dr hab. Stefan Aleksandrowicz (1969-1972)
 • Prof. dr hab. Maciej Żurkowski (1972-1982)
 • Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski (1982-2003)
 • Prof. dr hab. Edward Dymnicki (2003-2011)
 • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk (2011-)

Przewodniczący Rady Naukowej

 • Prof. dr hab. Stefan Aleksandrowicz (1966-1968)
 • Prof. dr hab. Władysław Herman (1969-1971)
 • Prof. dr hab. Stefan Aleksandrowicz (1972-1980)
 • Prof. dr hab. Henryk Duniec (1981-1984)
 • Prof. dr hab. Janusz Maciejowski (1985-1988; 1989-1993)
 • Prof. dr hab. Stanisław Wężyk (1994-1998)
 • Prof. dr hab. Józef Kulisiewicz (1999-2003)
 • Prof. dr hab. Marian Różycki (2003-2006); (2007-2010); (2011-2014)
 • Prof. dr hab. Ryszard Słomski (2015-)