• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

GRANTY WEWNĘTRZNE

 1. Aleksandra Górecka-Bruzda „Zachowanie, tętno i zmienność tętna,  jako wskaźniki dobrostanu kóz mlecznych: próba oceny” – 49 678 PLN
 2. Maria Grześ „Charakterystyka zmian epigenetycznych powstałych w genach ACSL1 oraz CPS1  w odpowiedzi na dietę wzbogaconą w kwasy linolowy i α-linolenowy u świń rasy pbz” – 50 000 PLN
 3. Artur Jóźwik „Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w mleku i krwi wysokowydajnych kóz po suplementacji zróżnicowanym poziomem aronii w diecie” – 50 000 PLN
 4. Grzegorz Juszczak „Ekspresja białka c-fos w mózgu myszy o niskim i wysokim poziomu perseweracji” – 50 000 PLN
 5. Agata Kokocińska “Wykrywanie markerów zapachowych nowotworów w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych” -  50 000 PLN
 6. Rafał Starzyński „Wykorzystanie nanocząstek tlenku żelaza (Iron Oxide Nano Particles, IONPs,) w celu leczenia i zapobiegania niedokrwistości na tle niedoboru żelaza u nowo narodzonych prosiąt – badania pilotażowe.” – 50 000 PLN
 7. Dawid Winiarczyk „Regulacja procesu apoptozy w oocycie i przedimplantacyjnym zarodku myszy na poziomie tran skryptu” – 50 000 PLN
 8. Federica Zacchini „Effect of blastomere biopsy on placenta in mouse model” – 50 000 PLN