• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DR HAB., PROF. NADZW. IGHZ: MARIUSZ SACHARCZUK

Prof. nadzw. Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, kierownik Zakładu Neurogenomiki

 

Zainteresowania badawcze

genetyka, neurobiologia, patofizjologia

 

Dorobek naukowy

ok. 60 prac naukowych, 45 publikacji z listy JCR, w tym w prestiżowym czasopiśmie Pain. Autor książki Neurogeneza wieku dorosłego. Cytowania ok. 200, w tym cytowania w Nature Reviews Cancer. Index Hirscha – 8.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

1. Kierownik międzynarodowego zespołu (Tel Aviv University, prof. Chavi Pick, Karolinska Institute, prof. Piotr Religa, Anna Leśniak, Warszawski Uniwersytet Medyczny) prowadzącego badania nad nową koncepcją udziału układu opioidowego i stresu w patogenezie i terapii uzależnień, chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych opublikowanych w renomowanych czasopismach: PAIN, ADDICTION BIOLOGY, STRESS, NEUROPHARMACOLOGY.
2. Prowadził badania dotyczące najnowszej problematyki fizjologii i chorób ośrodkowego układu nerwowego opublikowane w szeregu renomowanych czasopism i książce NEUROGENEZA WIEKU DOROSŁEGO wydaną przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
3. Wraz z zespołem Instytutu Medycyny doświadczalnej i Klinicznej wykazał na modelu zwierzęcym skuteczność terapeutyczną hydrolizatów białek ośrodkowego układu nerwowego w hamowaniu zmian neurodegeneracyjnych i poznawczych w chorobie Alzheimera a zgłoszony do patentów wynalazek szereg nagród, w tym ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM na 63. Światowych Targach „BRUSSELS INNOVA 2014” wraz z nagrodą w kategorii najlepszy wynalazek targów przyznaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz GŁÓWNA NAGRODA SPECJALNA TARGÓW INPEX „AWARD OF EXCELLENCE” oraz NAGRODA SPECJALNA PRZEZ CHORWACKIE STOWARZYSZENE WYNALAZCÓW, 2015 Pittsburgh, USA oraz Nagrodę prof. PIOTRA CHOMCZYŃSKIEGO.

 

Realizowane projekty badawcze

Kierownik projektu OPUS „Badanie genetycznego podłoża zachowań depresyjnych u myszy laboratoryjnej przy wykorzystaniu markerów genetycznych i analizy ekspresji genów”.
Kierownik zespołu badawczego IGHZ w ramach projektu „Aktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres” realizowanego w ramach konsorcjum IGHZ-IMDIK-UM w Łodzi.
Udział w projekcie „Rozkład wielkości erytrocytów, jako czynnik ryzyka zawału serca i udaru mózgu” realizowanego w Klinice Nadciśnienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez Zespół prof. Zbigniewa Gacionga.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Wykładowca Akademickiej Telewizji Naukowej (ATVN), wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – Podlasa. Odbył staże naukowe: we Francji, GENESCORE (2003), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie Instytucie Biologii Molekularnej i Naukowej (2002), Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (2003).

 

Wybrane publikacje i patenty

Sadowski B, Sacharczuk M. 2017. Delta-opioid receptor antagonism leads to excessive ethanol consumption in mice with enhanced activity of the endogenous opioid system. Neuropharmacology. 118: 90-101. IF 5.012
Lesniak A, Pick CG, Misicka A, Lipkowski AW, Sacharczuk M. 2016. Biphalin protects against cognitive deficits in a mouse model of mild traumatic brain injury (mTBI). Neuropharmacology. 101: 506-518. IF 5.012
Salaga M, Polepally PR, Zielinska M, Marynowski M, Fabisiak A, Murawska N, Sobczak K, Sacharczuk M, Do Rego JC, Roth BL, Zjawiony JK, Fichna J. 2015. Salvinorin A analogues PR-37 and PR-38 attenuate compound 48/80-induced itch responses in mice. Br J Pharmacol. 172: 4331-4341. IF 5.491
Sacharczuk M, Lesniak A, Lipkowski AW, Korostynski M, Przewlocki R, Sadowski B. 2014. Association between the A107V substitution in the δ-opioid receptors and ethanol drinking in mice selected for high and low analgesia. Addict Biol. 19: 643-651. IF 4.603
Sacharczuk M, Lesniak A, Korostynski M, Przewlocki R, Lipkowski A, Jaszczak K, Sadowski B. 2010. A polymorphism in exon 2 of the delta-opioid receptor affects nociception in response to specific agonists and antagonists in mice selectively bred for high and low analgesia. Pain. 149: 506-513. IF 5.445

Zgłoszenia patentowe: Lang B, Lipkowski AW, Sacharczuk M, Salinska E. 2013 Enzymatic hydrolysate of proteins of animal tissue of nervous system for use in treatment of memory disorders. NAPCO SARL. Patent no. WO2013098415-A1
Lipkowski AW, Sacharczuk M, Misicka-Kęsik A, Różycki K. 2016. Preparaty peptydowe do zastosowania jako środek farmaceutyczny lub dodatek do żywności w zapobieganiu i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2016

 

Linki do profili i stron naukowych

 

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Sacharczuk
https://www-1scopus-1com-1000028yk05d0.han3.wum.edu.pl/authid/detail.uri?authorId=6506134744

https://www.linkedin.com/in/mariusz-sacharczuk-63a21661/