• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

DAZ-24 01/14/16 Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w częściach dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Dostawa dodatków paszowych dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,

numer sprawy DAZ-2401/13/16

DAZ-2401/15/16 Dostawa makuchu rzepakowego dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Dostawa dodatków paszowych dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,

numer sprawy DAZ-2401/16/16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ PRZYCZEP ROLNICZYCH
DAZ-2401/17/16 Dostawa odczynników laboratoryjnych w częściach dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
DAZ-24 01/18/16 Sukcesywna dostawa materiałów budolwanych na potrzeby rozbudowy budynku zwierzętarni dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, numer sprawy DAZ-24 01/18/16 23.12.2016r.
DAZ-24 01/19/16 Wykonanie rozbudowy budynku zwierzętarni pierwszy etap dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, numer sprawy DAZ-2401/19/16 23.12.2016r.
Wykonanie rozbudowy budynku zwierzętarni pierwszy etap dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, numer sprawy DAZ-2401/01/17 - 27.01.2017r.
Dostawa nasion do siewu dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, numer sprawy DAZ-2401/3/17 - 08.02.2017r.