• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Biblioteka

Bibliotekarz: mgr Małgorzata Kilanowska, e-mail: biblioteka@ighz.pl, tel. 22 736-70-62

Księgozbiór biblioteki na początku 2012 roku liczył 13.904 druków, w tym 7.097 książek i 6.478 woluminów czasopism. Gromadzono 46 tytułów czasopism zagranicznych oraz 54 tytuły krajowe. Tematyka gromadzonych zbiorów obejmuje szeroko pojęte nauki przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, genetyki i fizjologii zwierząt oraz biologii rozwoju ssaków i ptaków.

Biblioteka udostępnia dwie obszerne bazy danych zawierające informacje naukowe z dziedziny biologii i nauk rolniczych (Current Contents dla działów Agriculture, Biology & Environmental Sciences oraz Life Sciences). Ponadto Instytut dysponuje bezpośrednim dostępem do elektronicznej wersji czasopism naukowych wydawanych przez wydawnictwa Elsevier, Springer i Wiley-Blackwell oraz do baz  bibliograficznych firm EBSCOhost oraz Thomson Reuters.

Z zasobów biblioteki można korzystać na miejscu lub w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych.


Pracownicy Instytutu mają możliwość korzystania z publikacji naukowych za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki (www.wbn.edu.pl) na platformie ISI Web of Knowledge. Zapraszamy do korzystania z nich na serwerze wydawcy (http://isiknowledge.com). Użytkownicy mają dostęp do Journal Citation Report (JCR) który publikuje m.in. Journal Impact Factor (http://isiknowledge.com/jcr).
Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z  EndNote Web (www.myendnoteweb.com), umożliwiającego wyszukiwanie w bibliograficznych bazach danych i katalogach bibliotecznych, import przypisów z innych baz danych, organizację biblioteki przypisów i tworzenie bibliografii według najczęściej stosowanych formatów, jak również Researcher ID (www.researcherid.com) pozwalający na identyfikację autora, stworzenie publicznego profilu, utworzenie listy własnych prac naukowych, zarządzanie tą listą i dostęp do multidyscyplinarej społeczności naukowców.