• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Aleksandra Górecka-Bruzda, dr hab.

Profesor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Zainteresowania badawcze

etologia i dobrostan zwierząt, szczególnie koni

Dorobek naukowy

45 prac naukowych, 34 publikacji z listy JCR. Cytowania 230, Index Hirscha – 9.

Wybrane osiągnięcia naukowe

Opracowanie wskaźników dobrostanu koni oraz dobrych praktyk w polskiej hodowli koni, opracowanie testów behawioralnych przydatności do użytkowania dla koni zimnokrwistych (wdrożenie) i koni wierzchowych (rekreacyjnych). Prace z zakresu zachowania, temperamentu i dobrostanu koni.

Realizowane projekty badawcze

Udział w realizacji sześciu projektów badawczych, w tym dwóch międzynarodowych.
Wybrane projekty:
1. WELFOOD Promoting Quality Assurance in Animal Welfare – Environment – Food Quality Interaction Studies Through Upgraded e-Learning – Grant w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci, wykonawca.
2. AWARE Animal Welfare Research in an Enlarged Europe – Grant w ramach 7PR UE, wykonawca.
3. Projekt NN 311075139 „Behawioralne i fizjologiczne reakcje młodych koni podczas rutynowych procedur zootechnicznych jako wskaźniki dobrostanu” – kierownik.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Organizacja międzynarodowych konferencji i spotkań naukowych (49th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, “Welfare in Farm Animals”, 2011; „The AWARE Project: Communicating Advances in Animal Welfare Science and Education in Europe”, 2012; “Identifying and Raising Core Welfare Awareness”, 2012; wykłady dla praktyków, publikacje popularno-naukowe, upowszechnianie publikacji przez internetowe czasopisma branżowe, konsultacje z ramienia Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK) dla DG Sanco; stała współpraca z PZHK, członkostwo w Komisji Etycznej Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania, Uniwersytet Warszawski; członkostwo w III Lokalnej Komisji Etycznej ds. Badań na Zwierzętach; członkostwo w Zespole doradczym ds. dobrostanu zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu oraz w Polskim Towarzystwie Etologicznym

 

Wybrane publikacje i patenty

Sankey C., Henry S., Górecka-Bruzda A., Richard-Yris M.-A., Hausberger M. 2010 – The way to man’s heart is through his stomach: what about horses? PloSone 5, (11), 1-4. IF=4.41
Rochais C., Henry S., Sankey C., Nassur F., Górecka-Bruzda A. Hausberger M. 2014 – Visual attention, an indicator of human-animal relationships? A study on domestic horse (Equus caballus). Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00108, IF=1.77
Górecka-Bruzda A., Suwała M., Palme R., Jaworski Z., Boroń M., Jezierski T. 2015 – Events around weaning in semi-feral and stable-reared Konik polski foals: Evaluation of short-term physiological and behavioural responses. Applied Animal Behaviour Science, 163, 122-134. IF=1.77
Górecka-Bruzda A., Fureix C., Ouvrard A., Bourjade M., Hausberger M. Investigating determinants of yawning in the domestic (Equus caballus) and PRZEWALSKI (Equus ferus przewalskii) horses. The Science of Nature, August 2016, DOI 10.1007/s00114-016-1395-7 , IF=2.09
Górecka-Bruzda, A., Jaworski, Z., Suwała, M., Boroń, M., Ogłuszka, M., Earley, B., Sobczyńska. M. Longitudinal study on human-related behaviour in horses - Can horses (Equus caballus) be de-domesticated? Przyjęte do druku w Applied Animal Behaviour Science, IF=1.77

 

Linki do profili i stron naukowych

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Gorecka-Bruzda